Curso para o Master en filoloxía clásica. 

Marzo, mércores día 9. 2016. Facultade de Filoloxía.