Available courses

Curso para o Master en filoloxía clásica. 

Marzo, mércores día 9. 2016. Facultade de Filoloxía.

Curso de Iniciación á Metodoloxía Científica 2011.
Máis alá de moodle. Outras ferramentas: eXeLearnig, Pinterest, Scoop-it. Evernote, o caderno do profesor. Tabletas e móviles na aula.
Curso de fuentes literarias para la historia del mundo clásico

Aula virtual para Cultura Clásica 3ºESO y Latín 4ºESO