AS TROIANAS, DE EURÍPIDES

andromaca_astianacte.jpg

Ordena os seguintes acontementos da traxedia, que van aumentando a dor das troianas. A imaxe describe o momento de maior tensión ou clímax