ELEMENTOS DO TEATRO GREGO

a) Pica sobre o número da liña que queiras introducir; b) Teclea o nome do termo latino no recadro en blanco que aparece enriba do crucigrama (sen espacios se son dúas palabras); c) Pica no botón de introducir resposta; d) Cando remates de introducir todas as respostas o botón Comprobar

1      2           
             
             
   3            
             
    4           
             
 5              
             
6    7             
             
8               
             
             
             

horizontais

1. primeiro actor ou actriz (etimoloxicamente "o que loita en primeiro lugar")
3. corredor polo que sae o coro a escena
4. lugar circular no que se colocaba o coro diante da escena
5. xefe do coro, ás veces intervén só
7. zapato alto de plataforma que servía para conferir altura aos personaxes
8. grupo de personas que recitan e danzan, actuando como un personaxe máis

Verticais

2. segundo actor, (etimoloxicamente "o que loita en contra")
6. Parte do teatro na que actúan os actores
7. patrocinador do coro, normalmente un cidadán rico que pagaba deste xeito os seus impostos