OS XÉNEROS TEATRAIS

mascaras_treatro.jpg

Enche os ocos elixindo a resposta correcta

No teatro temos dous xéneros: a traxedia e a comedia.
A traxedia trata temas . Os seus personaxes son , e a súa linguaxe é .
A comedia nun principio trata temas de ficción, é a chamada . Máis tarde a comedia aborda temas da vida cotiá, é chamada . Os seus personaxes son populares, animais ou deuses e heroes ridiculizados. A súa linguaxe é .
Na antiga Grecia, tanto a traxedia como a comedia tratan políticos, é dicir, céntranse nos problemas da . Os dous xéneros tentan aos cidadáns, ensinándolle a moderar as súas paixóns e a liberarse das súas angustias.
Aínda que os gregos cultivaron con éxito os dous xéneros, a súa gran creación foi a .
En Roma o teatro xurde no s. III a. C. ao entrar en contacto coa ao conquistar o sur de Italia e Sicilia, importantes colonias gregas denominadas . Os autores romanos comezan a adaptar comedias e traxedias gregas, usando ás veces procedementos como a , que consistía en mesturar dous argumentos. O xénero que mellor desenvolveron os romanos foi a .