A ORIXE DO TEATRO

actor_fresco.jpg

enche os ocos elixindo a resposta correcta

O teatro xurde en , tendo o seu máximo esplendor na Atenas democrática do s. V a. C, no chamado . A representación teatral é un acto:
- Relixioso: forma parte do culto a e nel ten a súa orixe. As súas festas anuais eran no mes de xaneiro as Leneas, e no mes de marzo as Grandes Dionisias .
- Social: é un espectáculo , de goce do ocio de forma colectiva. Implica a participación do espectador e a súa reflexión sobre e temas . Os temas políticos son en sentido etimolóxico, os relacionados coa polis ou cidade-estado.
A representación teatral está organizada pola polis ou en forma de concurso, cun premio para o mellor poeta tráxico e outro para o mellor poeta cómico.
Os cidadáns ricos costeaban as representacións co pago de impostos e recibían honores se a obra era premiada. Estes "patrocinadores" denominábanse .