As formas de goberno en Roma

Exercicio de completar frases

Escribe nos espacios en branco as palabras axeitadas.

   cónsules      Imperio      Monarquía      príncipe      rei      República      Senado   
Ó longo da súa historia, Roma viviu tres importantes formas de goberno, que foron:

-A (s. VIII-VI a.C): A figura principal, e que aglutinaba o poder relixioso, xurídico e político, era o (rex), asesorado polo Senado , que estaba constituído por un consello de anciáns, representantes das máis antigas e ricas familias (gentes).
-A (s. VI-I a.C): O goberno está formado polos cidadáns, representados polo , ó fronte dos cal había dous , e polas asambleas de cidadáns (comitia).
-O (s.I a.C- s. III d.C): As institucións que representan ós cidadáns van reducindo a súa importancia e poder en favor dunha nova figura denominada (princeps), ou persona principal nos asuntos civís, e emperador (imperator), por detentar o máis alto poder militar.