Nomes latinos dalgunhas partes do corpo

Crucigrama

Completa o crucigrama seguindo as pistas.

1     2          
           
           
   3     4       
           
  5           
           
    6         
           
     7        
  8           
  9