Meses do ano

Exercicio de parellas

Pon en relación as ventás da esquerda e as da dereita