A lenda de Teseo e o Minotauro

Neste texto cóntase a lenda de como Teseo acabou co Minotauro

Selecciona a resposta correcta.

O tiña o corpo dun home e a cabeza dun touro. Naceu dos amores da raíña , muller do rei , cun touro do que se namorou. , aterrado, preferira “ocultar” o asunto e pediulle a , o seu arquitecto, que lle construíra un subterráneo para encerrar o monstro.
Os atenienses estaban obrigados a entregarlle ós cretenses un forte tributo: non era diñeiro, senón catorce vidas humanas.
Todo comezou cando , rei de , enviou ó seu fillo a participar nas festas . Estando xa alí, uns cidadáns atenienses déronlle morte nunha emboscada. Cando isto chegou a ouvidos de , declaroulles a guerra.
Primeiro viaxou ata . Alí gobernaba o rei que tiña un único pelo na cabeza. Namentres o conservara, non podía ser conquistada, nin , súa filla, desposada. Esta, cegada polo amor de cortoulle o pelo a seu pai, non sen antes facerlle prometer a que a había levar con el. Xa que logo, traizoou ó pai e á patria. E ademais, non cumpriu a súa promesa, atouna á proa da súa nave e morreu afogada.
O paso seguinte foi . Resultou vencedor tamén e impúxolles como obriga anual a entrega de sete mozos e sete mozas para seren devorados polo .
Tal día presentouse voluntario e partiu, xa que logo, coas vítimas elixidas pola sorte cara a , decidido a acabar co Hometouro.
Unha vez alí, a filla de , , namorouse de e brindoulle un recurso para saír do labirinto: un novelo de fío para que o fora debandando conforme fose entrando e puidese atopar o camiño de volta, seguindo o fío. Naturalmente matou o monstro e conseguiu saír. Foise e levou con el a namorada princesa, pero despois abandonouna na illa de e regresou sen ela a .
Prometera a seu pai que o esperaba no alto dos rochedos que daban ó mar, que se volvese vencedor, había cambiar a vela negra por unha branca, pero esquecérase e entón pensou que o seu fillo morrera, e botouse ó mar que desde aquela leva o seu nome: .