Historia política

Exercicio de completar frases

Escribe nos espacios en branco as palabras axeitadas.

   Actium      lenda      loitas      Monarquía      Octaviano      plebe      reis      triunvirato   
Metade historia, metade , sete se sucederon para gobernar Roma: é a . A sublévase para levar a cabo reivindicacións. Instaurase un novo rexime político: a República. Foi unha etapa longa, marcada polas continuas entre patricios e plebeios, as principais clases sociais. O imperio romano comeza a extenderse rápidamente, feito que, unido a graves problemas sociais, inflúe no desgaste político do sistema republicano. Primeiro entre Xulio César, Pompeio e Craso e posterior guerra civil coa victoria do xeneral Xulio César. Tra-lo asasinato de Xulio César faise có poder o seu sobriño , quen tras un segundo triunvirato con Lépido e Marco Antonio venceu a éste último en no ano 31 a.C. Con Octaviano instaurase o novo sistema político: o Imperio.