As nais dos fillos de Zeus

Emparella os fillos de Zeus coas súas nais.

    

Emparella os cadros da dereita cos da esquerda, arrastrándoos co rato.