PRIMEIRA DECLINACIÓN

Une cada sustantivo co adxectivo adecuado