As comidas romanas

Crucigrama

Completa o crucigrama seguindo as pistas.

1    2   3   4   5   6            
  7       8   9          
      10       11       
                
12                  
                
                
           13