Panteón Grecorromano: ámbitos de actuación

Escolle a resposta correcta.

  

Emparella a resposta correcta co ámbito de actuación de ese deus ou deusa