ADXECTIVO LATINO

Clasifica os seguintes adxectivos: "1ª clase" ou "2ª clase"

Teclea a túa resposta e despois preme en comprobar.